Zabezpečení
proč Master lock

NÁKLADY NA ZABEZPEČENÍ

Majetková újma způsobená lupiči bývá výrazně vyšší než finanční prostředky, které by případně byly investovány do ochrany Vašeho domu.

Ač na vyčíslení výše pojistného nemá úroveň zabezpečení přímý vliv, rozsah samotného pojistného krytí je k němu v přímé úměře. To se následně odrazí na výši pojistného plnění v případě, že nastane pojistná událost. Nejnižší sazby bývají přiřazeny domácnostem s běžnými uzamykatelnými dveřmi. Oproti tomu certifikované dveře s bezpečnostním zámkem Vám přinesou až 300 tisíc korun.
Obecně tedy platí, že čím vyšší stupeň zabezpečení, tím vyšší sazba na pojistném plnění. Velmi důležité je také odpovídající zajištění movitých věcí.

Jsou-li umístěny v uzamykatelných prostorách (sklepy či garáže), které jsou opatřeny obyčejným zámkem, vznikne nárok na pojistné plnění pouze do výše 50 tisíc korun. Pokud jsou v totožném prostoru dveře opatřeny bezpečnostním zámkem, či celoplošnou závorou, tak výše pojistného plnění dosáhne až na 300 tisíc korun.

Například, náklady na pořízení bezpečnostních dveří, které spadají do třetí bezpečnostní třídy, jsou od 20.000,-Kč výše. Další možností zabezpečení jsou fólie na sklo, které jsou po finanční stránce velice šetrným řešením a jeden metr čtverečný se pohybuje v řádech stokorun.
Tuto fólii můžete využít mimo zabezpečení okenních skel také na okna francouzská či světlíky. Nelze však takto pokrýt rizika uzamykatelných vstupů. Dále je možné zmínit zabezpečení kamerovým systémem, ovšem v tomto případě je cena pro mnohé zákazníky často nedostupná a také to neřeší samotné poškození, či odcizení Vašeho majetku.
Oproti tomu cenově dostupným a přitom vysoce spolehlivým pomocníkem při ochraně majetku jsou mechanické zábranné systémy MasterLock.

VISACÍ ZÁMKY MASTER LOCK PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY

Biometrické visací zámky | Kombinační visací zámky | TSA zámky | Zámly
z vrstvené oceli | Titanové visací zámky | Speciální visací zámky | Elektronické visací zámky

Main Menu x
X